Přeskočit na obsah

ROP SZ Výzva č. 60 — Rozvoj dopravní infrastruktury

Cílem této výzvy je zkvalitnit a zefektivnit propojení center regionu, napojení regionu na nadřazenou silniční síť. Také je kladen důraz na zvýšení kvality letecké dopravy a využití potenciálu labské vodní cesty. Výzva je určena pouze pro území regionu soudržnosti Severozápad.

Příjem žádostí:

  • Od 18. 8. 2014 do 17. 10. 2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Kraje v regionu soudržnosti Severozápad, organizace zřízené či založené krajem.

Typy podporovaných projektů:

  • Příprava projektů včetně projektové dokumentace zajišťující napojení regionu na síť TEN‑T, páteřní regionální komunikace I/13 a projekty řešící vnitřní propojení regionu včetně přeshraničních spojení se SRN.
  • Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních slabých míst.
  • Rekonstrukce, modernizace a budování regionálních komunikací II. a III. třídy.
  • Budování obchvatů obcí.
  • Výstavba parkovišť park & ride.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace pro tuto výzvu činí 200 mil Kč.
  • Maximální výše podpory je stanovena na 85 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace projektů je Region soudržnosti Severozápad.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Kateřina Čočková, @ katerina.cockova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 778

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru