Přeskočit na obsah

Rozvoj a budování cyklostezek a cyklotras v Královéhradeckém kraji

Dotace na rozvoj a projektová příprava dálkových cyklotras v Královéhradeckém kraji prostřednictvím podpory tvorby projektových dokumentací, výkupu pozemků a dalších kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras. 

Příjem žádosti:

  • Lhůta pro podání žádosti o dotaci od 06. 12. 2023, 8:00 do 10. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Obce, města a dobrovolné svazky obcí, jejichž katastrálním územím prochází hlavní a/nebo lokální koridory definované ve Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035.

Typy podporovaných projektů:

  • Přípravná fáze: Rozvoj a bezpečnost infrastruktury pro cyklistickou dopravu v souladu se Strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035.
  • Realizační fáze: Výstavba infrastruktury pro cyklistickou dopravu v souladu se Strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035.

Forma a výše podpory:

  • 1 Maximální % podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 50 %.
  • Rozmezí dotace: 40 000 Kč — 2 000 000 Kč.
  • 2 Maximální % podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 50 %.
  • Rozmezí dotace: 40 000 Kč — 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Jedná se o investiční dotace.
  • Doba realizace: 1. 1. 2024 — 30. 11. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru