Přeskočit na obsah

Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji v Královéhradeckém kraji

Dotace na rozvoj a projektová příprava dálkových cyklotras v Královéhradeckém kraji prostřednictvím podpory tvorby projektových dokumentací, výkupu pozemků a dalších kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras. 

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podání žádosti o dotaci od 01. 12. 2022 (8:00 hod.) do 18. 01. 2023 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Obce, města, dobrovolné svazky obcí, jejichž katastrálním územím prochází dálkové cyklotrasy či cyklotrasy na ně přímo navazující definované v Nadregionální strategii KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Rozvoj a bezpečnost cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů — přípravná fáze. 
  • Rozvoj a projektová příprava dálkových cyklotras v Královéhradeckém kraji rostřednictvím podpory tvorby projektových dokumentací, výkupu pozemků a dalších kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras.
 • 2 Výstavba infrastruktury v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů — realizační fáze. 
  • Rozvoj a budování dálkových cyklotras v Královéhradeckém kraji prostřednictvím
   podpory stavebních prací a dalších kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras.

Forma a výše podpory:

 • 1 Maximální % podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 90 %.
 • Rozmezí dotace: 40 000 Kč — 2 000 000 Kč.
 • 2 Maximální % podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 50 %.
 • Rozmezí dotace: 40 000 Kč — 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jedná se o investiční dotace.
 • Projekty realizované na území měst a obcí, DSO, kterými prochází cyklotrasy a cyklostezky definované v Nadregionální strategii KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru