Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji

cycle-route-397723__340
Share Button

Dotace na rozvoj a budování dálkových cyklotras a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji prostřednictvím podpory stavebních prací a dalších kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras.

Příjem žádosti:

  • Lhůta pro podání žádosti o dotaci od 01. 12. 2020 (8:00 hod.) do 20. 01. 2021 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

  • Obce, města, dobrovolné svazky obcí, jejichž katastrálním územím prochází dálkové cyklotrasy či cyklotrasy na ně přímo navazující definované v Nadregionální strategii KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.

Typy podporovaných projektů:

  • 1 Rozvoj a bezpečnost cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů – přípravná fáze.
  • 2 Výstavba infrastruktury v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v souladu s Nadregionální strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů – realizační fáze.

Forma a výše podpory:

  • 1 Maximální % podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 90 %.
  • Rozmezí dotace: 40 000 Kč – 2 000 000 Kč.
  • 2 Maximální % podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 50 %.
  • Rozmezí dotace: 40 000 Kč – 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Jedná se o investiční dotace.
  • Projekty musí být realizované na území měst a obcí, kterými prochází dálkové cyklotrasy či cyklotrasy na ně navazující definované v Nadregionální strategii KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>