Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

shutterstock_154867409.jpg
Share Button

Dotace na rozvoj regionů, které je třeba podporovat s ohledem na žádoucí vyvážený územní rozvoj kraje. Tyto oblasti jsou stanoveny s ohledem na potřebu podpory území, která se vyznačují nižší životní úrovní, nadprůměrným podílem zaměstnanosti v primárním sektoru, nízkou hustotou osídlení a zpravidla také nadprůměrnou nezaměstnaností.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obce na území Jihočeského kraje zařazené mezi hospodářsky slabé oblasti.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora zachování, obnovy a rozvoje základních služeb občanské vybavenosti v území HSO (zachování obchodů, drobných podnikatelských provozů a služeb apod.),.
  • Využití chátrajících a opuštěných objektů – v případě objektů v intravilánech obcí např. pro rozvoj služeb občanské vybavenosti ve venkovských sídlech (zdravotnictví, obchod, služby) v extravilánu pak např. pro podporu služeb v oblasti cestovního ruchu či drobných podnikatelů.
  • Podpora rozvoje startovacího bydlení pro začínající mladé rodiny (do 35 let věku).
  • Podpora přípravy projektové dokumentace pro provedení stavby k projektům, které se obec zavazuje realizovat do 3 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Forma a výše podpory:

  • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2019 k dispozici, činí 7 mil. Kč.
  • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 20 %.
  • Minimální výše dotace 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně 1 žádost o dotaci v každém opatření dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>