Přeskočit na obsah

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

Dotace na podporu obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat  od 1. 3. 2021 od 00:00 hodin do 12. 3. 2021, do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Jihočeského kraje zařazené mezi hospodářsky slabé oblasti.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Stavební úpravy objektů za účelem vytvoření startovacích bytů včetně základního vybavení.
 • Opatření č. 2: Stavební úpravy objektů občanské vybavenosti (zdravotnictví, obchod, kultura, sport) včetně následného vybavení.
 • Opatření č. 3: Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby týkající se Opatření č. 1 nebo č. 2 s podmínkou následné realizace do 3 let.
  • Podpora zachování, obnovy a rozvoje základních služeb občanské vybavenosti v území HSO (zachování obchodů, drobných podnikatelských provozů a služeb apod.),
  • využití chátrajících a opuštěných objektů – v případě objektů v intravilánech obcí např. pro rozvoj služeb občanské vybavenosti ve venkovských sídlech (zdravotnictví, obchod, služby), v extravilánu pak např. pro podporu služeb v oblasti cestovního ruchu či drobných podnikatelů,
  • podpora rozvoje startovacího bydlení pro začínající mladé rodiny (do 35 let věku),
  • podpora přípravy projektové dokumentace pro provedení stavby k projektům, které se obec zavazuje realizovat do 3 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Forma a výše podpory:

 • V rámci schváleného rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2021 bylo vyčleněno 6 mil. Kč
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 20 %.
 • Minimální výše dotace 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost o dotaci v každém opatření dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru