Přeskočit na obsah

Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Dotace na obnovu objektů škol a školských zařízení a zkvalitnění vybavení pro vzdělávání mohou získat kraje, obce a školy. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 100 mil. Kč. Cílem je modernizovat objekty a prostory pro počáteční vzdělávání a zlepšit vybavení škol a školských zařízení pro zkvalitnění procesu vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Od 19. 5. 2014 do 18. 7. 2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
 • Školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
 • Církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby, podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle zvláštních právních předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (např. vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků je 100 mil. Kč.
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt je 0,5 mil. Kč.
 • Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt je 10 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace je 85% způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Veškeré výdaje na stavební práce (včetně výdajů na stavební práce nezbytně nutných v rámci pořizovaného vybavení) jsou v rámci této výzvy nezpůsobilými výdaji.
 • Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu je 30. 7. 2015.
 • Místem realizace je Jihočeský a Plzeňský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru