Přeskočit na obsah

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v Jihomoravském kraji

Dotace na rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024 od 8:00 do 01. 03. 2024 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., který má ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží se sídlem na území Jihomoravského kraje.
 • Právnické osoby dle zákona č. 3/20002 Sb. — církve a náboženské společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace bude poskytována na: 
  • technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven,
  • nákup movitých investičních věcí či neinvestičních věcí určených na vybavení táborových základen a kluboven,
  • nákup movitých neinvestičních věcí určených jednoznačně pro činnost s dětmi a mládeží.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace programu je stanovena na 6 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 20 000 Kč, maximální je 200 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 30 % z celkově vynaložených výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje nebo jeho realizace musí mít přínos pro Jihomoravský kraj.
 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru