Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v Jihomoravském kraji

Share Button

Dotace na rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže. Jsou podporovány projekty investičního (např. technické zhodnocení, nákup movité věci) i neinvestičního charakteru (opravy a údržba, neinvestiční výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku). 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020 do 14. hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., který má ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží se sídlem na území Jihomoravského kraje.
  • Právnické osoby dle zákona č. 3/20002 Sb. – církve a náboženské společnosti.

Typy podporovaných projektů:

  • a) Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.
  • b) Investiční výdaj je i výdaj na pořízení samostatné movité věci, popřípadě souboru movitých věcí se samostatným technicko – ekonomickým určením a dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění samostatné movité věci nebo souboru movitých věcí převyšuje částku 40 tis. Kč.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace programu je stanovena na 6 mil. Kč.
  • Minimální výše dotace je 20 000 Kč, maximální je 200 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 30 % z celkově vynaložených výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje nebo jeho realizace musí mít přínos pro Jihomoravský kraj.
  • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>