Přeskočit na obsah

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v Jihomoravském kraji

Dotace na rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 15. 2. 2021 od 8:00 do 1. 3. 2021 do 17:00.

Příjemci podpory:

 • Spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., který má ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží se sídlem na území Jihomoravského kraje.
 • Právnické osoby dle zákona č. 3/20002 Sb. — církve a náboženské společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Programem rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021: 
  • Priorita 2: Zajištění kvality života obyvatel.
  • Opatření 2.4 Rozvoj podmínek pro kulturu, sport a volnočasové aktivity.
  •  Aktivita 2.4.2 Realizace Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace programu je stanovena na 6 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 20 000 Kč, maximální je 150 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 30 % z celkově vynaložených výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje nebo jeho realizace musí mít přínos pro Jihomoravský kraj.
 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru