Přeskočit na obsah

Rozvoj nadání v Královéhradeckém kraji

Dotace na vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 12. 2023, 8:00 do 24. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení v Královéhradeckém kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytváření podmínek pro rozvoj nadání formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování, koordinace péče o nadání ve škole.
 • Priority dotačního programu: 
  • na škole pracuje koordinátor péče o nadání; škola je přihlášena do krajské sítě podpory nadání (nejvyšší),
  • systematická práce s nadanými dětmi a žáky (vysoká),
  • škola má vytvořený plán podpory nadání (střední).

Forma a výše podpory:

 • Rozmezí dotace: 10 000 Kč – 45 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektů: 01. 08. 2024 — 31. 07. 2025.
 • Projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru