Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Rozvoj nadání v Královéhradeckém kraji

startup-593344__340
Share Button

Dotace na vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 12. 2020 (8.00 hod.) do 27. 01. 2021 (14.00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.3.1 Podpora předškolního, primárního, neformálního a zájmového vzdělávání.
 • Opatření 1.3.2 Podpora sekundárního vzdělávání.
 • Vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování.
 • Podpora vzdělávacích potřeb mimořádně nadaných žáků, kteří byli identifikováni školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní se stupněm podpory 2, kdy je na pozici E identifikátoru znevýhodnění číslo 2 – dítě/žák/student s identifikovaným mimořádným nadáním s potřebou podpůrného opatření:
  • individuální práce s mimořádně nadanými žáky (nejvyšší),
  • systematická práce s mimořádně nadanými žáky (vysoká),
  • projekty a aktivity zaměřené na dlouhodobější činnosti mimořádně nadaných žáků (střední).

Forma a výše podpory:

 • Rozmezí dotace:
  • 1 žák splňující podmínky dotačního programu - 10 000 Kč – 35 000 Kč.
  • více žáků splňujících podmínky dotačního programu - 10 000 Kč – 50 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
 • Projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>