Přeskočit na obsah

Rozvoj podmínek pro vzdělávání — Inovace ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Dotace na zlepšení výsledků vzdělávání zefektivněním vyučovacího procesu prostřednictvím širšího zapojení digitálních technologií do výuky. Pořízení výukového softwaru a související vzdělávání vyučujících všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, které nejsou zaměřené na využívání digitálních technologií.

Příjem žádosti:

 • Žádosti jsou přijímány od 14. 12. 2023, 8:00 do 24. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Polytechnická výchova a vzdělávání a podpora digitalizace vzdělávání 
  • Pořízení vybavení nebo obnova stávajícího vybavení způsobilého žadatele o dotaci na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností dětí, žáků a studentů. Zajištění metodických materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků v přímé souvislosti s používáním vybavení pořízeného v rámci dotačního programu. Podpora posilování mezipředmětových vztahů, projektového vyučování, spolupráce různých stupňů škol a spolupráce s praxí.
  • Zlepšení výsledků vzdělávání zefektivněním vyučovacího procesu prostřednictvím širšího zapojení digitálních technologií do výuky. Pořízení výukového softwaru a související vzdělávání vyučujících všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, které nejsou zaměřené na využívání digitálních technologií.

Forma a výše podpory:

 • Rozmezí dotace: 30 000 Kč — 100 000 Kč.
 • Maximální možný podíl dotace na celkových nákladech žádosti 70 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
 • Doba realizace projektů: 01. 08. 2024 — 31. 07. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru