Přeskočit na obsah

Rozvoj podnikatelů v Kraji Vysočina

Dotace na rozvoj podnikatelských aktivit prostřednictvím realizace investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a výrobního zařízení, a to z důvodu vytvoření vhodných podmínek pro jejich činnost, které jim umožní rozvinout jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a zachovávat a posilovat sociální soudržnost. Zastaralá podnikatelská infrastruktura a vysoké režijní náklady na její provoz představují jednu z bariér pro zvyšování konkurenceschopnosti těchto podniků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 17. 06. 2019 — 17. 07. 2019.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti průmyslové výroby (sekce C — zpracovatelský průmysl) a stavebnictví (sekce F), jejichž projekt je zároveň realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C — zpracovatelský průmysl a sekce F — stavebnictví.
 • Podnikatelské subjekty mající sídlo na území kraje Vysočina.
 • Podnikatelské subjekty, které mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců.
 • Podnikatelské subjekty, které vznikly nejpozději k 31. 12. 2017.

Typy podporovaných projektů:

 • Nákup nových strojů a strojního zařízení.
 • Technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení.
 • Nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení.
 • Náklady na dopravu, instalaci a uvedení technologie do provozu a zaškolení obsluhy.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků je 10 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 150 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace činí 60 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemcem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele a zároveň nemá žádné zaměstnance.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

2 komentáře na “Rozvoj podnikatelů v Kraji Vysočina”

 1. Dobrý den, asi před dvěma týdny jsem koupil manipulátor .
  Na to už asi dotaci nedostanu.
  Jaroslav Krupica
  606886499

  1. Dobrý den,
   bohužel, projekt musí být zahájen až po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 10. 2017. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru