Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje – Karavanové stání

camping-1106782__340
Share Button

Dotace na podporu projektů investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru pro vznik karavanového stání pro obytné automobily a obytné přívěsy, včetně souvisejících terénních úprav.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 12. 2021 do 27. 12. 2021 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňujících stání obytným automobilům a obytným přívěsům a vlastníci pozemků vhodných k vytvoření těchto stání.
 • Právní forma příjemců:
  • podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) s minimálně dvouletou historií podnikání v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu případně jiných služeb navazujících na oblast cestovního ruchu),
  • obec,
  • svazek obcí,
  • příspěvkové organizace obcí,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • spolky,
  • církevní právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotace je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru pro vznik karavanového stání pro obytné automobily a obytné přívěsy, včetně souvisejících terénních úprav. Jedná se o parkoviště vyhrazené pro stání a zároveň umožňující využití vozidla jeho posádkou pro krátkodobý pobyt do 72 hodin.
 • Stání je vybaveno zařízením pro likvidaci obsahu chemických WC, odvodu odpadních vod a dalšími zařízeními nutnými pro provoz obytného vozidla, jako je přípojka k elektrické síti, zdroj pitné i oplachové vody, sběrné nádoby na komunální odpad, případně další vybavovací prvky (značení, platební automat, kamerový systém, oplocení, … – uvedené v položkovém rozpočtu projektu). Minimální prostor pro jedno stání je 8 x 5 m.
 • Cílem dotačního programu je podpořit vznik chybějící doprovodné turistické infrastruktury v Jihomoravském kraji, konkrétně karavanové stání.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program 2 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 250 000 Kč.
 • Minimální výše spoluúčasti příjemce je 50 % uznatelných výdajů projektu. V případě projektu podpořeného z Národního programu podpory cestovního ruchu je minimální výše spoluúčasti příjemce 25 % uznatelných výdajů projektu (25 % dotace JMK, 50 % Národní program podpory CR).

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt nelze použít více dotačních zdrojů Jihomoravského kraje.
 • Dotaci lze čerpat na uznatelné výdaje vzniklé v rámci realizace projektu. Realizace může být zahájena nejdříve 01. 01. 2022 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>