Přeskočit na obsah

Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje — Karavanové stání

Dotace na podporu vzniku karavanových stání vč. servisních stanic, samostatných servisních stanic a zkvalitnění vodácké infrastruktury na splavných řekách Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci dotčených pozemků nebo mít souhlas vlastníka s rekonstrukcí, vybudováním nebo dobudováním infrastruktury cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky minimálně po dobu udržitelnosti.
 • Právní forma příjemců: 
  • Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), kterým vzniklo podnikání alespoň 1 rok před datem podání žádosti o poskytnutí dotace,
  • obce a svazky obcí Jihomoravského kraje,
  • příspěvkové organizace obcí,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • spolky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul č. 1 – Podpora vzniku karavanových stání.
  Dotační titul č. 2 – Podpora vzniku samostatných servisních stanic.
  Dotační titul č. 3 – Podpora vodácké infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program 4 500 000 Kč.
 • Dotační titul 1 — minimální výše dotace: 100 000 Kč, maximální výše dotace: 300 000 Kč na 1 karavanové stání vč. servisní stanice
  500 000 Kč na 2 a více karavanových stání vč. servisní stanice.
 • Dotační titul 2 — minimální výše dotace: 50 000 Kč, maximální výše dotace: 150 000 Kč.
 • Dotační titul 3 — minimální výše dotace: 50 000 Kč, maximální výše dotace: 300 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace z rozpočtu poskytovatele činí v případě spolufinancování projektu z dalších zdrojů krom vlastních zdrojů žadatele: 50 % ze zbylé části celkových uznatelných výdajů projektu (tj. po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších zdrojů krom vlastních zdrojů žadatele).

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt nelze použít více dotačních zdrojů Jihomoravského kraje.
 • Dotaci lze čerpat na uznatelné výdaje vzniklé od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru