Přeskočit na obsah

Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů — rozvoj talentů v Královéhradeckém kraji

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydalo výzvu pro podávání žádostí o dotace na projekty zabývající se podporou talentovaných dětí, žáků a studentů. Dotace je určena pro školy a školská zařízení v Královéhradeckém kraji.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 30. 3. 2017.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení na území Královéhradeckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Vyhledávání intelektově nadaných dětí, žáků a studentů v šesti typech nadání (inteligenční, tvořivý, umělecký, praktický, motorický, sociální).
  • Jejich motivování k zapojení do aktivit, které umožní jejich nadání využít a rozvíjet (např. účast na soutěžích).
  • Individuální práce s těmito dětmi, žáky a studenty.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí 35 000 Kč.
  • Dotace může pokrýt maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 [mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru