Přeskočit na obsah

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

Dotace na investiční výdaje na vytvoření nových výukových kapacit v základní škole nebo v mateřské škole mohou získat obce nebo svazky obcí zřizující mateřskou školu nebo základní školu. Dotace může být poskytnuta na finanční krytí přípravných fází projektů jako podkladu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014–2020. 

 Příjem žádostí:

 • Do 31. 8. 2014 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce nebo svazky obcí zřizující mateřskou školu nebo základní školu v právní formě: 
  • Příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské nebo základní školy zřizované obcí.
  • Dobrovolné svazky obcí zřizující mateřskou nebo základní školu v právní formě.
  • Školské právnické osoby vykonávající činnost mateřské nebo základní školy zřizované dobrovolným svazkem obcí.
  • Příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské nebo základní školy zřizované dobrovolným svazkem obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytvoření nových výukových kapacit: 
  • Výstavba nových prostor.
  • Přístavba.
  • Rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 5 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 15 mil. Kč.
 • Dotace maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Doba udržitelnosti projektu je alespoň 10 let.
 • V souvislosti se vznikem nových výukových kapacit musí zároveň dojít ke zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben, tzn. prostor, umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání zpravidla 28 žáků mateřské školy a 30 žáků základní školy, minimálně však 18 žáků prvního stupně nebo alespoň 25 žáků druhého stupně základní školy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru