Přeskočit na obsah

MŠMT — Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních

Dotaci na podporu činnosti školních psychologů, pedagogů, speciálních pedagogů nebo sociální pracovníků na základních a středních školách mohou získat právnické osoby vykonávající činnost škol a školských poradenských zařízení. Zařízením se rozumí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

Příjem žádostí:

 • Krajský úřad předkládá do 11. ledna 2019 souhrnnou žádost za zařízení zřízená krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem na území příslušného kraje. Jiní oprávnění žadatelé předkládají žádost přímo MŠMT do 11. ledna 2019.

Příjemci podpory:

 • Kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost zařízení bez ohledu na její právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tato zařízení.
 • Právnická osoba vykonávající činnost zařízení, které bylo zřízeno registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.
 • Právnická osoba vykonávající činnost zařízení, které bylo zřízeno ministerstvem, bez ohledu na její právní formu.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem rozvojového programu je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 školského zákona, a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení.
 • Navýšení kapacit zařízení bude dosaženo poskytnutím mzdových prostředků na činnost odborných pracovníků zařízení, a to včetně zákonných odvodů.
 • Navýšení kapacit zařízení se realizuje rozšířením pozic odborných pracovníků, přičemž zařízení samostatně rozhodne o tom, jaké pracovní pozice rozšíří.

Forma a výše podpory:

 • Na rok 2019 je pro tento rozvojový program alokovaná částka ve výši 159 936 061 Kč.
 • Pro každý kraj je stanovena maximální částka, kterou je možné čerpat v rámci programu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na náklady roku 2019 od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2020.
 • Podmínkou poskytnutí dotace z tohoto programu je bezplatné poskytování standardních poradenských služeb v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a to u zařízení všech zřizovatelů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru