Přeskočit na obsah

SF ŽP Výzva č. 6/2015 – zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Podpora je poskytována jako finanční ocenění vítězům krajských kol soutěže Vesnice roku (ocenění Zelená stuha) a vítězi celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR (ocenění Zelená stuha ČR) v souladu s platnou dohodou se Spolkem pro obnovu venkova ČR.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
 • Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu v uzavřených obálkách na adresu: Státní fond životního prostředí ČR, Odbor realizace Národního programu,  Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.
 • Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky: favab6q), žádost musí být opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce.

Příjemce podpory:

 • Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku).
 • Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherci celostátního kola soutěže).

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí v zastavěném a zastavitelném území obcí:
 • a) Zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v roce výsadby, následná rozvojová péče (maximálně 3 roky).
 • b) Zakládání a obnova vegetačních a přírodních prvků (včetně odstranění nefunkčních přírodních prvků, zeleně a realizace nových), s tím přímo související výstavba či rekonstrukce nezpevněných pěších komunikací, drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře.
 • c) Péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky), včetně pořízení nezbytného technického vybavení.
 • d) Revitalizace a úprava vodních toků a vodních ploch.
 • e) Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná rekultivace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím.
 • f) Realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 5 500 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt v obci oceněné titulem Zelená stuha činí 400 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt v obci oceněné titulem Zelená stuha ČR činí 700 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru