Přeskočit na obsah

SFDI — Financování výstavby a modernizace vnitrozemských přístavů jako multimodálních center pro nákladní dopravu v ČR – přístavní infrastruktura pro rok 2021

Investiční příspěvek na výstavbu a modernizaci vnitrozemských přístavů jako multimodálních center pro nákladní dopravu v České republice, přičemž žadatel musí zajistit provozování přístavní infrastruktury, pro kterou žádá příspěvek po dobu 5 let od finančního ukončení akce ze strany SFDI (viz doba udržitelnosti) a nesmí ji po tuto pronajmout jiné osobě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 28. 02. 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být právnická osoba se sídlem, zastoupením, pobočkou nebo organizační složkou nebo dceřinou společností v České republice.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Příjezdové komunikace pro silniční nákladní vozidla: 
  • výstavba nové silniční infrastruktury na území přístavu pro překládku silnice/voda, resp. voda/silnice (hromadné substráty, kusové zboží, nadrozměrné přepravy);
  • modernizace stávající silniční infrastruktury na území přístavu pro překládku silnice/voda, resp. voda/silnice (hromadné substráty, kusové zboží, nadrozměrné přepravy).
 • b) Železniční infrastruktura: 
  • výstavba nové železniční infrastruktury na území přístavu pro překládku železnice/voda, resp. voda/železnice.;
  • modernizace stávající železniční infrastruktury na území přístavu pro překládku železnice/voda, resp. voda/železnice.
 • c) Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí v objektu přístavu: 
  • vybudování nových inženýrských sítí,
  • rekonstrukce zastaralých inženýrských sítí.
 • d) Výstavba a modernizace servisního centra pro plavidla Výstavba/Modernizace:
  • odpadů, včetně související technologie,
  • připojovacích ramen,
  • infrastruktury pro skladování paliv (nádrže, skladové plochy),
  • potrubních systémů pro příjem odpadů, zařízení pro likvidaci odpadů – čistička odpadních vod,
  • sběrných nádrží pro odpady,
  • skladovacích prostor pro odpady.
 • e) Úprava břehu přístavu pro lodní polohu a výstavba či modernizace dalb: 
  • úprava nezpevněných břehů na území přístavu za účelem dosažení stání nákladních plavidel,
  • výstavba nových plnohodnotných přístavních zdí (například úprava a výstavba přístavních hrází, přístavních bazénů, náspů a rekultivovaných ploch včetně realizace/modernizace opěrných zdí),
  • realizace/modernizace mol a výstavba či modernizace dalb.
 • f) Bagrování:
 • Ze dna přístupové cesty do přístavu (pro zajištění a udržení dostatečného přístupu plavidel z vnitrozemské vodní cesty do přístavu),
 • v areálu přístavu‚ (pro zajištění a udržení dostatečného pohybu plavidel v přístavech).

Forma a výše podpory:

 • Veřejná podpora pro výstavbu a modernizaci přístavní infrastruktury bude realizována na základě nařízení č. 651/2014 (tzv. bloková výjimka). Veřejnou podporu pro program Výstavba a modernizace vnitrozemských přístavů pro nákladní dopravu v České republice představují finanční prostředky rozpočtu SFDI, které pokryjí 100 % z celkové podpory.
 • Finanční podpora se provádí formou přímého (nevratného) investičního příspěvku.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s poskytnutím příspěvku po dobu 5 let od schválení ZVA Státním fondem dopravní infrastruktury, pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplývá lhůta delší.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru