Přeskočit na obsah

SFDI — Vybavení letišť

Dotace na vybavení letišť na území České republiky, technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  1. srpna 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická či fyzická osoba se sídlem nebo organizační složkou v České republice, která je provozovatelem civilního letiště, na kterém ani v jednom z předcházejících pěti let před podáním žádosti o Příspěvek nepřesáhl počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště: 
  • Mechanická zabezpečovací zařízení a výstražná značení.
  • Elektronické zabezpečovací systémy.
  • Poplachový systém pro detekci vniknutí a přepadení.
  • Optické prostředky pro kontrolu prostoru včetně nočních podmínek.
  • Vybudování technické infrastruktury Letiště pro realizaci projektu MV ČR „Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou Letiště Václava Havla Praha“.
 • 2) Pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob, zavazadel, nákladu, pošty, palubních zásob, letištních dodávek a vnášených předmětů: 
  • Rentgenová zařízení.
  • Zařízení pro stopovou detekci výbušnin.
  • Detektor obuvi.
  • Průchozí detektor kovů.
  • Bezpečnostní skener kovových i nekovových předmětů.
  • Detektor kapalin.
  • Zařízení pro detekci kovů.
  • Zařízení pro detekci výbušných par.
 • 3) Pořízení a instalace systému detekce výbušnin EDS (Explosive Detection System) odpovídající standardu 3 dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 v platném znění. Konkrétně se jedná o systémy detekce výbušnin, které musí být schopny odhalit a pomocí poplachového signálu označit stanovené a vyšší jednotlivé množství výbušného materiálu obsaženého v zavazadlech či jiných zásilkách.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI lze poskytnout Příspěvek na vybranou Akci maximálně do výše 85 %.
 • Maximální výši Příspěvku pro Akci a maximální procento účasti Příspěvku na financování Akce schvaluje Výbor SFDI pro každou vybranou Akci jako limitní a nepřekročitelné.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru