Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

SFDI – Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy

shutterstock_154889651.jpg
Share Button

Dotace na Akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. Prostředky mohou být využity pouze na Akce, které mají za cíl odstranit nehodovou lokalitu nebo místo častých dopravních nehod.

Příjem žádostí:

 • Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2020 byl stanoven na 8. dubna 2020.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem příspěvku může být kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvek lze poskytnout na investiční i neinvestiční Akce, kterými bude řešeno odstranění nehodové lokality nebo místa častých dopravních nehod:
  • úprava směrového a výškového vedení pozemní komunikace vč. drobných úprav mostů, opěrných zdí a jiných objektů, které jsou součástí pozemní komunikace;
  • úprava šířkového uspořádání pozemní komunikace;
  • změna počtu a/nebo uspořádání jízdních pruhů;
  • úprava tvaru křižovatky;
  • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na křižovatkách;
  • úprava vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu – vstupní brány do obcí), fyzické zúžení pozemní komunikace;
  • zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích;
  • úprava vodorovného a svislého dopravního značení, doplnění zvýrazňujících optických prvků na pozemních komunikacích – zvýrazňujících sloupků, obrubníkových odrazek;
  • instalace dopravních zařízení; o instalace záchytných zařízení.

Forma a výše podpory:

 • SFDI pro rok 2020 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele (na všechny jeho akce) je 15 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky z fondů Evropské unie.
 • Příspěvek nelze poskytnout na Akce, týkající se silnic II. nebo III. třídy, jejichž výstavba či modernizace byla spolufinancována z rozpočtu SFDI, po dobu jejich udržitelnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>