Přeskočit na obsah

SFDI — Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy

Dotace na Akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. Prostředky lze poskytnout na investiční i neinvestiční Akce, kterými bude řešeno odstranění nehodové lokality nebo místa častých dopravních nehod.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem Příspěvku může být: 
  • kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,
  • nebo příspěvková organizace zřízená krajem,
  • nebo obchodní společnost založená krajem,
  • či organizační složka založená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje.
  • Hlavní město Praha.

Typy podporovaných projektů:

 • Prostředky mohou být využity pouze na Akce, které naplňují cíle Akčního plánu Strategie BESIP 2021–2030, konkrétně: 
  • a) Odstranění nehodových lokalit se stromy dle seznamu lokalit, který je přílohou č. 3 Pravidel,
  • b) osazení zábran proti podjetí motocyklisty a zajištění protismykové úpravy v nehodových obloucích motocyklistů dle seznamu lokalit, který je Přílohou č. 3 Pravidel,
  • c) odstranění obecně nehodových lokalit dle seznamu lokalit, který je Přílohou č. 3 Pravidel,
  • d) obnova svislého a vodorovného dopravního značení u železničních přejezdů na krajských komunikacích, s výjimkou lokalit, kde bude docházet ke zvýšení úrovně zabezpečení železničních přejezdů dle koncepce Správy železnic.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI pro rok 2024 lze poskytnout Příspěvek na financování vybrané Akce maximálně do výše 85 %.
 • Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele (na všechny jeho akce) je 15 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky z fondů Evropské unie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru