Přeskočit na obsah

SFPI — Dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu Brownfieldy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost

Státní fond podpory investic vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu NPO brownfieldy. Program NPO brownfieldy se skládá ze čtyř samostatných výzev. Podpoří hlavně rekonstrukci už stávajících staveb v zanedbaných areálech. V menší míře dotace půjdou na demolici technicky nebo jinak nevyhovujících objektů a výstavbu energeticky úsporných novostaveb. U odlehlých míst, jako jsou například bývalé vojenské areály, je možné žádat peníze na jejich zalesnění. V takovém případě budou sloužit jako takzvaná přírodní úložiště uhlíku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 2. 2023 až 20. 4. 2023 (včetně).

Příjemci podpory:

 • NPO brownfieldy č.1 — Oprávněným žadatelem o dotaci je právnická osoba.
 • NPO brownfieldy č.2 — Oprávněným žadatelem o dotaci je právnická osoba.
 • NPO brownfieldy č.3- Oprávněným žadatelem o dotaci je územní samosprávný celek.
 • NPO brownfieldy č.4 — Oprávněným žadatelem o dotaci je územní samosprávný celek.

Typy podporovaných aktivit:

 • NPO brownfieldy č.1 — Dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty.
  • Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti. Zároveň se jedná o revitalizaci specifických brownfieldů, kdy výše poskytnuté dotace musí převyšovat 30 000 000 Kč.
 • NPO brownfieldy č.2 — Dotace na demolici a výstavbu – velké projekty.
  • Cílem programu je provedení revitalizace pomocí odstranění stávající nevyužívané stavby a vybudování energeticky účinné novostavby na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně jiné, než hospodářské a bude sloužit široké veřejnosti. Zároveň se jedná o revitalizaci specifických brownfieldů, kde výše poskytnuté dotace musí převyšovat 30 000 000 Kč.
 • NPO brownfieldy č.3 — Dotace na rekonstrukci staveb – malé projekty.
  • Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají, tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.
 • NPO brownfieldy č.4 — Dotace na úložiště uhlíku – malé projekty.
  • Cílem programu je odstranění nevyužívaných staveb a následné vybudování přírodního úložiště uhlíku (tzn. lesoparku nebo lesa) na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají a není je možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Přírodní úložiště uhlíku mají tedy dvojí pozitivní efekt. Jednak odstraňují staré a často i nebezpečné stavební zátěže a zároveň zvyšují objem do přírody uloženého CO2, čím pomáhají plnit klimatické cíle EU.

Forma a výše podpory:

 • NPO brownfieldy č.1
  • Výše dotace činí nejméně 30 000 001 Kč a nejvíce 500 000 000 Kč.
  • Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.
  • Alokace výzvy: 1 422 400 000 Kč.
 • NPO brownfieldy č.2
  • Výše dotace činí nejméně 30 000 001 Kč a nejvíce 500 000 000 Kč.
  • Dotace musí být použita na splnění zvoleného účelu dotace, tzn. na náklady odstranění staveb a na provedení stavby.
  • Alokace výzvy: 609 600 000 Kč.
 • NPO brownfieldy č.3
  • Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.
  • Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.
  • Alokace výzvy: 640 000 000 Kč.
 • NPO brownfieldy č.4
  • Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.
  • Dotace musí být použita na splnění zvoleného účelu dotace, tzn. náklady demolice a odstranění staveb a na terénní úpravy, úpravu a vytvoření zeleně, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku. Ostatní náklady, které nebudou pokryty dotací, mohou být hrazeny i z jiných veřejných rozpočtů. V případě spolufinancování z jiných veřejných zdrojů nesmí docházet ke dvojímu financování stejných nákladů, tzn. klient nečerpal ani nečerpá na stejné způsobilé náklady ani jejich část jinou podporu z veřejných rozpočtů.
  • Alokace výzvy: 160 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • NPO brownfieldy č.1 -č. 4: Lhůta pro dokončení revitalizace: do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru