Přeskočit na obsah

SFPI — Dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu NPO brownfieldy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost — 11/NPOBF/2024

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace v rámci malých projektů. Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají, tak, aby je bylo možno znovu
plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 1. 2024 do 5. 2. 2024 (včetně).

Příjemci podpory:

 • 11/NPOBF/2024 — Oprávněným žadatelem o dotaci je územní samosprávný celek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení.
 • Revitalizace zahrnuje vždy:
 • Stavební úpravu nebo nástavbu stavby, která je součástí brownfieldu.
 • Občanským vybavení se rozumí stavba nebo pozemek, které jsou určené pro:
  • vzdělávání, výchovu nebo sport;
  • kulturu;
  • společenské účely;
  • sociální služby nebo péči o rodinu;
  • potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva;
  • plnění úkolů v rámci veřejné správy; nebo zdravotní služby.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytováno pouze formou dotace.
 • Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.
 • Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.
 • Ostatní náklady, které nebudou pokryty dotací, mohou být hrazeny i z jiných veřejných rozpočtů. V případě spolufinancování z jiných veřejných zdrojů nesmí docházet ke dvojímu financování stejných nákladů, tzn. klient nečerpal ani nečerpá na stejné způsobilé náklady ani jejich část jinou podporu z veřejných rozpočtů.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro dokončení revitalizace u výzev: do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru