Přeskočit na obsah

SFPI — Dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu NPO brownfieldy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost — 12/NPOBF/2024

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace v rámci malých projektů. Cílem programu je odstranění nevyužívaných staveb a následné vybudování přírodního úložiště uhlíku (tzn. lesoparku nebo lesa) na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají a není je možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Přírodní úložiště uhlíku mají tedy dvojí pozitivní efekt. Jednak odstraňují staré a často i nebezpečné stavební zátěže a zároveň zvyšují objem do přírody uloženého CO2, čím pomáhají plnit klimatické cíle EU.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 1. 2024 do 5. 2. 2024 (včetně).

Příjemci podpory:

 • 12/NPOBF/2024 — Oprávněným žadatelem o dotaci je územní samosprávný celek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne přírodní úložiště uhlíku.
 • Revitalizace zahrnuje vždy:
 • Odstranění stavby, která je součástí brownfieldu a terénní úpravy, úpravu a vytvoření zeleně na území brownfieldu, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku.
 • Přírodním úložištěm uhlíku se rozumí území, na kterém se po revitalizaci nenacházejí žádné stavby, a které vzniklo za účelem vázání oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy do vegetace, příp. také do půdy a jedná se o území:
  • lesoparku v zastavěném území obce; nebo
  • lesa založené podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytováno pouze formou dotace.
 • Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.
 • Dotace musí být použita na splnění zvoleného účelu dotace, tzn. náklady demolice a odstranění staveb a na terénní úpravy, úpravu a vytvoření zeleně, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku.
 • Ostatní náklady, které nebudou pokryty dotací, mohou být hrazeny i z jiných veřejných rozpočtů. V případě spolufinancování z jiných veřejných zdrojů nesmí docházet ke dvojímu financování stejných nákladů, tzn. klient nečerpal ani nečerpá na stejné způsobilé náklady ani jejich část jinou podporu z veřejných rozpočtů.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro dokončení revitalizace u výzev: do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru