Přeskočit na obsah

SFPI — Dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu NPO brownfieldy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace v rámci malých projektů. Cílem programu je odstranění nevyužívaných staveb a následné vybudování přírodního úložiště uhlíku (tzn. lesoparku nebo lesa) na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají a není je možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji.

Příjem žádostí:

 • Podávání žádostí: 2. 5. 2024 až 31. 5. 2024 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Územní samosprávný celek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne přírodní úložiště uhlíku.
 • Revitalizace zahrnuje vždy:
  • Odstranění stavby, která je součástí brownfieldu a terénní úpravy, úpravu a vytvoření zeleně na území brownfieldu, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku.
  • Přírodním úložištěm uhlíku se rozumí území, na kterém se po revitalizaci nenacházejí žádné stavby, a které vzniklo za účelem vázání oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy do vegetace, příp. také do půdy a jedná se o území:
   • lesoparku v zastavěném území obce; nebo
   • lesa založené podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytováno pouze formou dotace.
 • Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat:
  • pouze na způsobilé náklady, které souvisí s účelem dotace (tedy s náklady na demolici a odstranění stavby a následným vytvořením přírodního úložiště uhlíku);
  • pouze na náklady, které vznikly od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2025;
  • nejpozději do 1. 12. 2025 (důvodem je povinnost dokončení revitalizace do 31. 12. 2025). Zároveň upozorňujeme, že s poslední Žádosti o čerpání dotace musí klient předložit Zprávu o plnění zásady DNSH.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru