Přeskočit na obsah

SFPI — Dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu NPO brownfieldy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost

Státní fond podpory investic vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu NPO brownfieldy. Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení. Revitalizace zahrnuje vždy – stavební úpravu nebo nástavbu objektu, který je součástí brownfieldu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 7. 2023 až 31. 8. 2023 (včetně).

Příjemci podpory:

 • NPO brownfieldy 5/NPOBF/2023 — Oprávněným žadatelem o dotaci je právnická osoba.
 • NPO brownfieldy 6/NPOBF/2023 — Oprávněným žadatelem o dotaci je právnická osoba.
 • NPO brownfieldy 7/NPOBF/2023 — Oprávněným žadatelem o dotaci je územní samosprávný celek.

Typy podporovaných aktivit:

 • NPO brownfieldy 5/NPOBF/2023 — velké projekty.
  • Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti. Zároveň se jedná o revitalizaci specifických brownfieldů, kdy výše poskytnuté dotace musí převyšovat 30 000 000 Kč.
 • NPO brownfieldy 6/NPOBF/2023 ‑velké projekty.
  • Cílem programu je provedení revitalizace pomocí odstranění stávající nevyužívané stavby a vybudování energeticky účinné novostavby na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně jiné, než hospodářské a bude sloužit široké veřejnosti. Zároveň se jedná o revitalizaci specifických brownfieldů, kde výše poskytnuté dotace musí převyšovat 30 000 000 Kč.
 • NPO brownfieldy 7/NPOBF/2023 — malé projekty.
  • Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace v rámci malých projektů. Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají, tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Forma a výše podpory:

 • NPO brownfieldy 5/NPOBF/2023
  • Výše dotace činí nejméně 30 000 001 Kč a nejvíce 500 000 000 Kč.
  • Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.
  • Alokace výzvy: 450 000 000 Kč.
 • NPO brownfieldy 6/NPOBF/2023
  • Výše dotace činí nejméně 30 000 001 Kč a nejvíce 500 000 000 Kč.
  • Dotace musí být použita na splnění zvoleného účelu dotace, tzn. na náklady odstranění staveb a na provedení stavby.
  • Alokace výzvy: 150 000 000 Kč.
 • NPO brownfieldy 7/NPOBF/2023
  • Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.
  • Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.
  • Alokace výzvy: 350 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro dokončení revitalizace u výzev: do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru