Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFPI – Program Brownfieldy

shutterstock_148796744.jpg
Share Button

Cílem Programu je finanční podpora obcí a krajů za účelem revitalizace Brownfieldů, které jsou nevyužívané a dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití Brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a budou sloužit široké veřejnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 1. března 2021 a končí dnem 30. dubna 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze územní samosprávný celek, který objekty typu Brownfield vlastní nebo je za účelem revitalizace koupí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora obcí a krajů za účelem revitalizace Brownfieldů, které jsou nevyužívané a dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití Brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a budou sloužit široké veřejnosti.
 • Revitalizací musí vzniknout občanské vybavení:
  • Vzdělávání, výchovu nebo sport – např. školy, školky, dům dětí a mládeže, klubovny pro volnočasové aktivity, sportovní hala, stadion, sportovní či školní hřiště apod.;
  • Kulturu – např. knihovna, kulturní dům, divadlo, kino, galerie, muzeum, skanzen, botanická zahrada, koncertní či taneční sál apod.;
  • Společenské účely – např. obecní dům, obřadní síň, smuteční síň apod.;
  • Sociální služby nebo péče o rodinu – např. azylový dům, denní stacionář, zařízení poskytující poradenství v obtížných životních situacích jako je domácí násilí a úmrtí v rodině apod.;
  • Potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva – např. výjezdová základna zdravotnické záchranné služby, služebna Policie ČR, hasičská zbrojnice, stálý kryt určený k ochraně obyvatelstva apod.;
  • Plnění úkolů v rámci veřejné správy – např. budova s kancelářemi obecního úřadu, služebna obecní policie, obecní sklad, zázemí pro obecní techniku apod.;

Forma a výše podpory:

 • Podpora a její výše:
 • Podpora je poskytována formou dotace, úvěru nebo kombinace dotace a úvěru.
 • Výše podpory:
  • Výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele:
 • Nejméně 10 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, uhradí příjemce z vlastních zdrojů.
 • Dotace a její výše:
  • a) 30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha nebo nachází-li se Brownfield na území podle části A přílohy NV;
  • b) 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nacházíli se Brownfield na území podle části B přílohy NV, nebo
  • c) 50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nacházíli se Brownfield na území podle části C přílohy NV.
 • Úvěr a jeho výše:
 • 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě na revitalizaci a koupi území.
 • Podmínky úvěru:
  • Úvěr se poskytuje bezúročně;
  • Splácení úvěru je sjednáno nejvýše na 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o úvěru;
  • Úvěr je splácen v pravidelných měsíčních částkách stanovených ve stejné výši;
  • Úvěr může být zcela nebo zčásti splacen kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru;
  • Úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše.

Specifika a omezení:

 • Žádosti do Programu budou přijímány v rámci vyhlášené výzvy. V případě, že žadatel bude podávat kromě žádosti o dotaci i žádost o zvýhodněný úvěr v rámci Programu, podává žádosti současně. Obě žádosti jsou součástí formuláře Žádost o podporu.
 • Příručka pro žadatele:

file:///C:/Users/Tom%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1/Downloads/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20%C5%BEadatele%20o%20podporu.pdf

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>