Přeskočit na obsah

SFPI — Program Brownfieldy

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží prostřednictvím dotace nebo úvěru. Cílem programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných Brownfieldů, které dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití Brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 1. srpna 2022 a končí dnem 31. října 2022.

Příjemci podpory:

 •  Výzva č. 1 — Oprávněným žadatelem o podporu je územní samosprávný celek nacházející se v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
 • Výzva č. 2 — Oprávněným žadatelem o podporu je územní samosprávný celek nenacházející se v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (ostatní území ČR).

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace zahrnuje vždy:
  odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí Brownfieldu a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí.
 • Občanským vybavení se rozumí:
  veřejně přístupný park a dále stavba, zařízení nebo pozemek, které jsou určené pro:
  • vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, společenské účely, sociální služby nebo péče o rodinu, potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva či plnění úkolů v rámci veřejné správy.

Forma a výše podpory:

 • Výzva č. 1: Výše alokace pro tuto výzvu je 200 000 000 Kč.
 • Výzva č. 2 : Výše alokace pro tuto výzvu je 300 000 000 Kč.
 • Výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč. 
  • Výše dotace činí nejvýše:
   a) 30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha
   nebo nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části A přílohy k tomuto nařízení,
   b) 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží
   na území podle části B přílohy k tomuto nařízení, nebo
   c) 50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na
   území podle části C přílohy k tomuto nařízení.
 • Výše úvěru činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území. Úvěr se poskytuje bezúročně.
 • Nejméně 10 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území uhradí příjemce z vlastních zdrojů. Ostatní náklady, které nebudou pokryty podporou, mohou být hrazeny i z jiných veřejných rozpočtů.
 • Revitalizace nemůže být spolufinancována prostředky poskytnutými z programu financovaného z prostředků Evropské unie.

Specifika a omezení:

 • V rámci jedné výzvy může žadatel podat pouze jeden investiční záměr. V rámci města lze podat pouze 1 žádost. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.
 • Revitalizace musí být zahájena až po podání žádosti o dotaci nebo úvěr. Je-li podpora použita i na koupi Brownfieldu (nebo části Brownfieldu), musí dojít k uzavření kupní smlouvy, až po podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru