Přeskočit na obsah

SFPI — Program Nájemní byty

Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma.

Příjem žádostí:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu může žádat fyzická nebo právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Úvěr lze využít na : 
  • novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty;
  • stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě);
  • nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy);
  • stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, kde dosud žádný byt způsobilý k bydlení nebyl;
  • stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.
 • Podmínky pro poskytnutí úvěru: 
  • minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m2, maximální 90 m2;
  • z každých započatých 5 bytů musí být jeden upravitelný;
  • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
  • byty nelze užít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení;
  • v případě, že jsou uspokojeni všichni zájemci z cílové skupiny, může být nájemní smlouva uzavřena s jakoukoli fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok.

Forma a výše podpory:

 • Výše úvěru:
  • až do 90 % rozhodných výdajů;
  • rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však překročit 10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru. Do rozhodných výdajů může být zahrnuto také max. 70 % hodnoty stávající budovy dle ceny zjištěné znalcem.
 • Úroková sazba: minimálně ve výši základní sazby EU pro ČR při dodržení limitu de minimis.

Specifika a omezení:

 • Splatnost úvěru: 30 let ode dne dokončení výstavby.
 • Program platí pro celé území České republiky.
 • Byty lze stavět pro vymezené skupiny obyvatel – seniory (od 65 let), zdravotně či jinak hendikepované občany a zletilé osoby do 30 let;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků.
 • Správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFPI.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru