Přeskočit na obsah

SFPI — Program Výstavba pro obce

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí:
 • Oznámení o vyhlášení výzvy č. 1/112/2019 — dotace 
  • Státní fond rozvoje bydlení dne 2. března 2020 aktualizuje vyhlášenou výzvu k podávání žádostí o dotaci dle NV č. 112/2019  Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.
 • Oznámení o vyhlášení výzvy č. 2/112/2019 — úvěry 
  • Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 2. března 2020 výzvu k podávání žádostí o úvěr dle NV č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna).
 • Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny).

Typy podporovaných aktivit:

 • Z výzvy č. 1/112/2019 — lze pořídit: 
  • sociální dům;
  • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
  • sociální byt.
 • Výzva podporuje pořízení nájemních bytů výstavbou a modernizací. V rámci této výzvy není možné podávat žádosti na koupi.
 • Z výzvy č. 2/112/2019 — podpory lze pořídit: 
  • dostupný dům;
  • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy dostupných bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
  • dostupný byt.
  • V případě žadatel žádá o dotaci i úvěr, podává žadatel žádost o dotaci a žádost o úvěr současně. Doklady, které jsou shodné jak k žádosti o dotaci, tak k žádosti o úvěr, přikládá žadatel pouze jednou, a to k žádosti o dotaci.

Forma a výše podpory:

 • Výzva č. 1/112/2019 — dotace: 
  • Až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru, nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů:
  • a) průměrných nákladů na výstavbu na 1 m² užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok předcházející roku podání žádosti v případě koupě nebo novostavby,
  • b) průměrných nákladů na výstavbu na 1 m² užitkové plochy bytu v nástavbách, vestavbách a přístavbách k bytovým domům zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok předcházející roku podání žádosti v případě jejich výstavby podle § 2 písm. k) bodu 2, 3 nebo 4, nebo,
  • c) poloviny průměrných nákladů na výstavbu na 1 m² užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok předcházející roku podání žádosti v případě modernizace.
 • Výzva č. 2/112/2019 — úvěry: 
  • Úvěr může být poskytnut až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru.
  • Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy snížené o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.
  • Splatnost úvěru je nejvýše 30 let.

Specifika a omezení:

 • Výzva č. 1/112/2019 — dotace: 
  • Doba udržitelnosti je stanovena na dobu pověření výkonem SOHZ, nejméně však po dobu 20 let.
 • Výzva č. 2/112/2019 — úvěry: 
  • Doba udržitelnosti je stanovena na dobu splácení úvěru, nejméně však po dobu 20 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru