Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFPI – Program Živel

shutterstock_82350280.jpg
Share Button

Podpora je poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů. Živelní pohromou se míní situace vzniklá v důsledku působení přírodních sil, pokud byl vyhlášen krizový stav podle krizového zákona nebo 3. stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona. Jedná se i o situace, kdy se vyskytl alespoň jeden z extrémních meteorologických jevů dle kritérií pro vydávání výstražných informací v Systému integrované výstražné služby, a to extrémně silný vítr, extrémně silná bouřka s přívalovými srážkami nebo extrémní srážky.

Příjem žádostí:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby v případě řešení následků živelní pohromy.

Typy podporovaných projektů:

 • Úvěr je možno využít na :
  • opravu obydlí nebo jeho částí poškozených v souvislosti s živelní pohromou;
  • výstavbu nového obydlí (musí probíhat mimo záplavové území);
  • pořízení obydlí koupí nebo dražbou (mimo záplavové území);
  • budování protipovodňových opatření v souvislosti s opravami obydlí.

Forma a výše podpory:

 • Na opravu – minimálně 30 000 Kč, maximálně 300 000 Kč/byt, maximálně do 90 % skutečných nákladů, v rámci oprav lze poskytnout úvěr na realizaci protipovodňových opatření maximálně do 70 % skutečných nákladů;

 • na výstavbu – maximálně 2 500 000 Kč na obydlí, maximálně 80 % skutečných nákladů včetně pořizovací ceny pozemku;
 • na pořízení – maximálně 1 500 000 Kč na obydlí, maximálně 80 % pro nižší z ceny prodejní nebo odhadní.
 • Úroková sazba :
  • na opravu – fixní po celou dobu splácení; základní sazba EU, minimálně však 1 % p.a.;

  • na výstavbu – fixní 5 let; základní sazba EU, minimálně však 2 % p.a.;
  • na pořízení – fixní 5 let; základní sazba EU, minimálně však 2 % p.a.

Specifika a omezení:

 • Splatnost úvěru:
  •  na opravu – do 10 let;
  • na výstavbu a pořízení – do 20 let;
  • úvěr může být kdykoli splacen předčasně;
  • na dobu splácení pojištění pro případ živelní pohromy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>