Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

SFRB – Program Výstavba pro obce

building-414408__340
Share Button

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí:
 • Oznámení o vyhlášení výzvy č. 1/112/2019 – dotace
  • Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce od 20. května 2019.
  • Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy.
 • Oznámení o vyhlášení výzvy č. 2/112/2019 – úvěry
  • Výzva k předkládání žádostí o úvěr v rámci programu Výstavba pro obce od 20. května 2019.
  • Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy.

Příjemci podpory:

 • Příjemci výzvy č. 1/112/2019 a výzvy č. 2/112/2019:
  • Obce.
  • Dobrovolné svazky obcí.
  • Městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna).
  • Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny).

Typy podporovaných aktivit:

 • Z výzva č. 1/112/2019 - dotace lze pořídit:
  • sociální dům;
  • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
  • sociální byt.
 • Výzva podporuje pořízení nájemních bytů výstavbou a modernizací. V rámci této výzvy není možné podávat žádosti na koupi.
 • Z výzvy č. 2/112/2019 – podpory lze pořídit:
  • dostupný dům;
  • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy dostupných bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
  • dostupný byt.
  • Tato výzva podporuje pořízení výstavbou a modernizací (§2 písm. k) a l). V rámci této výzvy není možné podávat žádosti na koupi.

Forma a výše podpory:

 • Výzva č. 1/112/2019 – dotace:
  • Celková alokace výzvy činí 650 000 000 Kč.
  • V případě výstavby až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru, nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů:
   • a) průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok předcházející roku podání žádosti v případě novostavby,
   • b) průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v nástavbách, vestavbách a přístavbách k bytovým domům zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok předcházející roku podání žádosti v případě jejich výstavby podle § 2 písm. k) bodu 2, 3 nebo 4,
   • c) poloviny průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok předcházející roku podání žádosti v případě modernizace.
  • V případě modernizace musí rozpočtové náklady investičního záměru činit minimálně 500 000 Kč.
 • Výzva č. 2/112/2019 – úvěry:
  • Celková alokace výzvy činí 350 000 000 Kč.
  • Úvěr může být poskytnut až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru.
  • Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy snížené o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.
  • Splatnost úvěru je nejvýše 30 let.

Specifika a omezení:

 • Výzva č. 1/112/2019 – dotace:
  • Způsobilé náklady musí vzniknout po podání žádosti o poskytnutí podpory; to neplatí v případě výstavby sociálního bytu, sociálního domu a smíšeného domu s dotací bez úvěru podle § 4 odst. 1 a 3 NV, kde je způsobilým nákladem i cena pozemku, jehož součástí je stavba (neplatí pro nezastavěný pozemek), byla-li zaplacena do 1 roku přede dnem nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.
  • Začátek způsobilosti nákladů se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou způsobilé náklady vynaloženy. V případě výstavby je tímto úkonem podpis smlouvy se zhotovitelem.
 • Výzva č. 2/112/2019 – úvěry:
  • Doba udržitelnosti je stanovena na dobu splácení úvěru.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>