Přeskočit na obsah

SFŽP — 1. výzva pro předkládání projektů „Trolltunga“

Výzva je zaměřena na podporu bilaterálních iniciativ českých a norských subjektů, tj. podporu aktivit, které mají za cíl navazovat nové pracovní kontakty a přípravu společných projektů pro získání podpory z Programu, prohlubovat dosavadní spolupráci nebo vytvářet síť pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti životního prostředí, či umožnit prezentovat již dosažených výsledků společných projektů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. června 2020.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat všechny subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace zřízené jako právnické osoby v České republice nebo v Norsku (nebo také všechny české nebo norské právnické osoby).

Typy podporovaných aktivit:

 • Zásada posilování bilaterálních vztahů (viz podporované oblasti), přispívání ke zvyšování povědomí, vzájemnému učení a zkušenostem a vytváření příležitostí pro vytváření nových partnerství nebo posilování stávající spolupráce;
 • Respektuje zásady ekonomické účinnosti a efektivnosti.
 • Příklady aktivit a iniciativ, které je možné v rámci této výzvy financovat: 
  • aktivní účast na workshopech, jednáních, návštěvách a konferencích, seminářích na témata společného zájmu; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zpracování zpráv, studií a publikací a jejich prezentace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a organizace odborných stáží apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 EUR (26 000 Kč).
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 EUR (260 000 Kč), resp. 15 000 EUR (390 000 Kč), dle specifikace a rozsahu projektu.
 • Způsobilé výdaje iniciativy jsou plně (ze 100 %) hrazeny z prostředků Bilaterálního fondu Programu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené bilaterální iniciativy musí být zrealizovány nejpozději do 30. června 2021.
 • Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru