Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

SFŽP – 1. výzva pro předkládání projektů „Trolltunga“

environmental-protection-326923__340
Share Button

Výzva je zaměřena na podporu bilaterálních iniciativ českých a norských subjektů, tj. podporu aktivit, které mají za cíl navazovat nové pracovní kontakty a přípravu společných projektů pro získání podpory z Programu, prohlubovat dosavadní spolupráci nebo vytvářet síť pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti životního prostředí, či umožnit prezentovat již dosažených výsledků společných projektů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. června 2020.

Příjemci podpory:

  • O podporu mohou žádat všechny subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace zřízené jako právnické osoby v České republice nebo v Norsku (nebo také všechny české nebo norské právnické osoby).

Typy podporovaných aktivit:

  • Zásada posilování bilaterálních vztahů (viz podporované oblasti), přispívání ke zvyšování povědomí, vzájemnému učení a zkušenostem a vytváření příležitostí pro vytváření nových partnerství nebo posilování stávající spolupráce;
  • Respektuje zásady ekonomické účinnosti a efektivnosti.
  • Příklady aktivit a iniciativ, které je možné v rámci této výzvy financovat:
    • aktivní účast na workshopech, jednáních, návštěvách a konferencích, seminářích na témata společného zájmu; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zpracování zpráv, studií a publikací a jejich prezentace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a organizace odborných stáží apod.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Podpořené bilaterální iniciativy musí být zrealizovány nejpozději do 30. června 2021.
  • Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>