Přeskočit na obsah

SFŽP — 12. výzva — Inovativní projekty oběhového hospodářství v Ústeckém kraji — OPST

Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 2. 2023. 
  • Příjem žádostí do 1. kola probíhá od 15. 2. 2023 (12:00 h) do 31. 7. 2023 (12:00 h). 
  • Příjem žádostí do 2. kola probíhá od 6. 12. 2023 (12:00 h) do 31. 10. 2024 (12:00 h).

Příjemci podpory:

 • Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Obce, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce, Státní podniky, Organizační složky státu, Fyzické osoby podnikající, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Nadace a obecně prospěšné společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Církve a církevní organizace, Městské části, Příspěvkové organizace, Státní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba inovativních projektů třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů vyjma odpadů spadajících do skupin a podskupin č. 01, 02, 03, 10, 16 01, 17, 20 02 a 20 03 dle Katalogu odpadů; 
 • Inovativním prvkem/ projektem se pro účely výzvy rozumí: 
  • pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podporované z veřejných prostředků ČR;
  • pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány z veřejných prostředků ČR a nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, slouží jako přenos příkladu dobré praxe a mají prokazatelný přínos pro oběhové hospodářství (žadatel dokládá inovativnost takových projektů podrobným popisem projektového záměru, příp. odborným posudkem ve formě samostatné přílohy k záměru).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 940 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory: 8 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory: 500 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Ústecký kraj.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru