Přeskočit na obsah

SFŽP — 30. výzva – Obnova území – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji — OPST

Dotace na výstavbu a modernizaci komunikací pro cyklisty, zpřístupnění lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 6. 2023 (12:00) do 30. 6. 2025 (12:00).

Příjemci podpory:

  • Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Obce, Veřejné výzkumné instituce, Státní podniky, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a církevní organizace, Státní organizace, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji, městskými částmi, Obchodní korporace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Aktivita 1: Výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty.
  • Aktivita 2: Zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory: Minimální výše podpory nesmí být nižší než 500 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory: Maximální výše podpory je bez omezení.
  • Míra podpory činí maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Alokace výzvy je 275 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Období realizace: Datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027.
  • Cílové území: Území po těžbě v rámci Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru