Přeskočit na obsah

SFŽP — 5. výzva — Odborné učebny středních škol v Karlovarském kraji — OPST

Dotace na podporu staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny nebo specializované jazykové učebny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 2. 2023 (12:00) do 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Kraje.
 • Obce.
 • Organizační složky státu.
 • Školské právnické osoby.
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených alespoň na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání:
  • přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory pro výuku botaniky či zoologie),
  • polytechnické vzdělávání (např. robotické laboratoře),
  • cizí jazyky (specializované jazykové učebny),
  • hudební vzdělávání (např. specializované prostory pro výuku hudebních nástrojů, nahrávací studia),
  • práce s digitálními technologiemi (např. počítačové učebny),
  • řemesla a služby (např. dílny, cvičné kuchyně a prostory pro výrobu).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory: 900 tis. Kč na jednu podpořenou školu / školské zařízení.
 • Maximální výše podpory: 90 mil. Kč na jednu podpořenou školu / školské zařízení.
 • Míra podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Karlovarský kraj.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru