Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP ČR – Obnova infrastruktury pro životní prostředí

shutterstock_87771382.jpg
Share Button

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí obnovou vodohospodářské a odpadové infrastruktury – odstranění následků živelní pohromy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 7. 2021 10:00 do 31. 12. 2021 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci infrastruktury – obce, fyzické osoby, právnické osoby, s výjimkou politických stran, politických hnutí a organizačních složek státu. Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na území zasaženém živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je obnova poničené a poškozené infrastruktury živelní pohromou dne 24. 6. 2021.
 • Budou podporovány následující aktivity:
  • obnova vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2021 Sb., o vodovodech a kanalizacích), – zejména obnovy objektů čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, úpraven vod, vodojemů, zdrojů vody, apod.;
  • čištění vodohospodářské infrastruktury, včetně kamerových průzkumů stavu sítí, apod.;
  • obnova infrastruktury a objektů pro individuální čištění odpadních vod a individuální zásobování nemovitostí vodou – zejména obnova domovních čistíren odpadních vod, čistění lokálních zdrojů vody, obnova připojení na vodovodní a kanalizační řady, apod.;
  • obnova ostatní vodohospodářské infrastruktury – zejména obnova a čištění dešťové kanalizace, obnova malých vodních nádrží, odstranění následků v tocích a vodních dílech apod.;
  • obnova odpadové infrastruktury – zejména obnova sběrných dvorů, kompostáren, kontejnerů na svoz a sběr odpadů, apod.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 30 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.
 • Podpora je poskytována formou 100% zálohové platby.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány na území zasaženém živelní pohromou dne 24. června 2021.
 • Fond je oprávněn rozhodnout o případné nezpůsobilosti aktivity nenaplňující cíl výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>