Přeskočit na obsah

SFŽP ČR — Odstranění dočasných skládek — Ekologická likvidace mezideponií

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí odstraněním mezideponií odpadu vzniklých v důsledku likvidace následků živelní pohromy, včetně vytřídění, odvozu a podpory využití (včetně ekologické likvidace nevyužitelného odpadu), včetně sanace ploch.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 7. 2021 10:00 do 30. 11. 2021 14:00.

Příjemci podpory:

  • Jihomoravský kraj a Ústecký kraj. Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na mezideponii odpadu z území zasažených živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předmětem podpory je zpracování především stavebních, ale i jiných odpadů z mezideponií, a to včetně jejich dopravy. Součástí podpory jsou i náklady na úpravu odpadů v místě likvidované mezideponie nebo v zařízení.
  • Během zpracování musí být veškeré odpady dle definice zpracování předány do zařízení k využívání nebo k odstranění odpadů, přičemž cílem je maximální podíl materiálově využitého odpadu. Skládkovány mohou být pouze nevyužitelné a nebezpečné odpady.
  • Předmětem podpory jsou i náklady na odborný dozor realizace aktivit a dále i sanace a následná obnova území po odvozu a zpracování veškerého odpadu

Forma a výše podpory:

  • Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.
  • Podpora je poskytována formou 100% zálohové platby.
  • Celková alokace činí 300 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Podklady k doložení dokončení realizace projektu musí být doloženy nejpozději do 28. 2. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru