Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP ČR – Výzva č. 1 „Rago“ – financováno z Norských fondů 2014–2021

environmental-protection-326923__340
Share Button

Dotace na zlepšování celkového stavu životního prostředí v ekosystémech a podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 4. 2021 do 11. 6. 2021 (12:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Veškeré subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky (tj. veřejné, soukromé, komerční, nekomerční a nevládní neziskové organizace).

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity. Jedná se zejména o tato opatření:
  • pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podporované z veřejných prostředků ČR;
  • pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány z veřejných prostředků ČR nebo jsou realizovány v obdobných ekosystémových podmínkách v zahraničí, v odlišných přírodních podmínkách a prostředí a slouží jako přenos příkladu dobré praxe do podmínek ČR nebo odlišných ekosystémů;
  • podpora ostatních inovativních prvků, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu zlepšování stavu ekosystémů a ochrany biodiverzity.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 150 254 598 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 26 000 000 Kč.
 • Maximální míra podpory projektu činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Výzva je vypsána jako dvoukolová.
  • V prvním kole výzvy budou posouzeny projektové záměry. Ty záměry, které budou expertní komisí doporučeny k podpoře, mohou být následně žadatelem předloženy do druhého kola výzvy formou standardní žádosti o finanční podporu.
  • Do druhého kola výzvy budou předkládány již kompletní žádosti vycházející z doporučených projektových záměrů prvního kola výzvy, případně upravené dle doporučení expertní komise.
 • V rámci této výzvy není stanovena minimální doba trvání realizace projektu, projekty však musí být ukončeny do 30. 4. 2024, což je nejzazší termín způsobilosti projektových výdajů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>