Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP ČR – Výzva č. 3B „Trondheim“ – financováno z Norských fondů 2014–2021

shutterstock_153095855.jpg
Share Button

Dotace na pilotní a demonstrační projekty, jejichž výsledkem je snížení obsahu léčiv a hormonů (včetně jejich metabolitů) v odpadních vodách před jejich vypuštěním do recipientu nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 4. 2021 do 11. 6. 2021 .

Příjemci podpory:

 • Veškeré subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky (tj. veřejné, soukromé, komerční, nekomerční a nevládní neziskové organizace).

Typy podporovaných aktivit:

 • Snížení obsahu léčiv a hormonů (včetně jejich metabolitů) v odpadních vodách před jejich vypuštěním do recipientu nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Jedná se zejména o tato opatření:
  • instalace pokročilých technologií čištění odpadních vod s cílem redukovat zvýšené koncentrace léčiv. Podporovány budou instalace jak přímo u zdroje (např. zdravotnická zařízení), tak na komunálních čistírnách odpadních vod,
  • přírodní a přírodě blízké procesy vedoucí k prokazatelnému snížení obsahu léčiv v odpadních vodách (umělé mokřady / kořenové čistírny), případně jiné ověřené inovativní technologie s obdobným efektem,
  • organizační a další preventivní opatření u významných producentů odpadních vod se zvýšenou koncentrací léčiv, spočívající v separaci takzvané „žluté vody“ (např. sběr urine bagů a další způsoby separace) ještě před vstupem na lokální čistírnu odpadních vod nebo do veřejné kanalizace. Tato opatření mohou být realizována jako doplňková k výše uvedeným opatřením.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 93 600 572 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 26 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Výzva je vypsána jako dvoukolová.
  • V prvním kole výzvy budou posouzeny projektové záměry. Ty záměry, které budou expertní komisí doporučeny k podpoře, mohou být následně žadatelem předloženy do druhého kola výzvy formou standardní žádosti o finanční podporu.
  • Do druhého kola výzvy budou předkládány již kompletní žádosti vycházející z doporučených projektových záměrů prvního kola výzvy, případně upravené dle doporučení expertní komise.
 • V rámci této výzvy není stanovena minimální doba trvání realizace projektu, projekty však musí být ukončeny do 30. 4. 2024, což je nejzazší termín způsobilosti projektových výdajů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>