Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP ČR – Výzva z Norských fondů – Výzva č. 2A „Tromso“

environmental-protection-326923__340
Share Button

Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Tromso“ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. září 2020 (12:00 hod).

Příjemci podpory:

  • Subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Tromso“ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.
  • Součástí podporovaných aktivit je také analýza vzorků (výsledky kvalitativních a kvantitativních laboratorních rozborů) a vyhodnocování získaných dat. Podmínkou pro poskytnutí podpory je následné zpracování plánu s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení (tzv. akčního plánu). Akční plán2 musí být přijat příslušným výkonným orgánem, který rozhoduje o jeho realizaci na území, pro který je takový plán zpracováván (např. rada kraje/obce, dozorčí rada, apod. obdobný výkonný orgán, dle charakteru akčního plánu).

Forma a výše podpory:

  • Maximální míra podpory činí 100 % celkových způsobilých výdajů (v případě, kde je konečným příjemcem nevládní nezisková organizace nebo sociální partner, bude sazba projektového grantu činit maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů).
  • Výše podpory na jeden projekt je minimálně 5 200 000 Kč (200 000 EUR) a maximálně 19 500 000 Kč (750 000 EUR) dle stanoveného kurzu pro tuto výzvu.

Specifika a omezení:

  • Jako způsobilý výdaj projektu je možné uplatnit pouze realizované a vykázané výdaje partnera projektu. Konečný příjemce může v souladu s uzavřenou dohodou o partnerství sice poskytnout partnerovi zálohovou platbu, ta ovšem sama o sobě není způsobilým výdajem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>