Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Kotlíkové dotace

smog-3125312__340
Share Button

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. října 2021.

Příjemci podpory:

 • Domácnosti s nižšími příjmy:
 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu).
  • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány,
  • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek,
  • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci,
  • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč.
 • Ostatní domácnosti:
 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Domácnosti s nižšími příjmy
 • Dotace lze čerpat:
  • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.
 • Typy podporovaných zdrojů tepla:
  • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189),
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013),
  • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).
 • Ostatní domácnosti:
 • Dotace lze čerpat:
  • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj,
  • na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění,
  • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem,
  • u bytového domu na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající, jako palivo zemní plyn.
 • Podporované typy zdrojů:
  • kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže),
  • lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++),
  • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++),
  • tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++),
  • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému,
  • plynové kondenzační kotle (min. energetická třída A),
  • napojení na soustavu zásobování teplem,
  • kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy.

Forma a výše podpory:

 • Domácnosti s nižšími příjmy
  • Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
   • Plynový kondenzační kotel – 100 000 Kč.
   • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 130 000 Kč.
   • Tepelné čerpadlo – 130 000 Kč.
  • Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.
 • Ostatní domácnosti:
  • Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
   • Plynový kondenzační kotel - Rodinný dům 35 000 Kč, Bytový dům 12 000 Kč /b.j.
   • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - Rodinný dům 80 000 Kč, Bytový dům 25 000 Kč /b.j.
   • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet - Rodinný dům 100 000 Kč.
   • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody - Rodinný dům 100 000 Kč.
   • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody - Rodinný dům 80 000 Kč, Bytový dům 30 000 Kč/b.j.
   • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému - Rodinný dům 140 000 Kč.
   • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch - Rodinný dům 60 000 Kč, Bytový dům 18 000 Kč/b.j.
   • Napojení na soustavu zásobování teplem – Rodinný dům 40 000 Kč, Bytový dům 10 000 Kč/b.j.
   • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem - Rodinný dům 45 000 Kč, Bytový dům 35 000 Kč/b.j.
   • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla -  Rodinný dům 30 000 Kč.
   • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - Bytový dům 30 000 Kč/b.j.
  • Způsobilé jsou výdaje na: nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu. Za kombinaci s jinými opatřeními v rámci Nové zelené úsporám žadatel získá bonus.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého budou moci vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>