Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek

disposal-1846033__340
Share Button

Dotace na odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
  • Předmětem podpory je řešení problematiky nezákonně soustředěného odpadu, tj. „černých skládek“, (vyjma „černých skládek“ tvořených pouze stavebním a demoličním odpadem, včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst skupiny 17 Katalogu odpadů dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.), včetně zajištění správného nakládání s odpadem, a to zejm. v souladu s nástroji pro odstraňování černých skládek podle § 14 odst. 4 a 5, písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Forma a výše podpory:

  • Pro výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč.
  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.
  • Maximální míra podpory na jeden projekt je 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2024.
  • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
  • Způsobilé výdaje musí být vzniklé a uhrazené nejdříve v den vyhlášení této výzvy, s výjimkou výdajů na přípravu projektu, které mohou být vzniklé a uhrazené i před tímto datem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>