Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

SFŽP Výzva č. 1/2017 – Inovativní finanční nástroje – zvýhodněné zápůjčky SFŽP

shutterstock_109528268.jpg
Share Button

Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky SFŽP. Cílem Výzvy je poskytnutí půjčky na posílení vlastních zdrojů žadatelů na realizaci vybraných projektů podpořených v programu OP ŽP Specifický cíl – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2020.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat subjekty dle dosud vyhlášené 41. výzvy v rámci OPŽP 2014 – 2020 s výjimkou státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu a dalších organizací, kterým toto neumožňuje příslušná legislativa a také s výjimkou subjektů, které nemohou doložit finanční historii za 2 aktuální uzavřená roční účetní období.

Typy podporovaných projektů:

  • Bezúročná půjčka po dobu realizace projektu.
    • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.
    • Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše půjčky 35 % celkových způsobilých výdajů projektu.
  • Maximální výše půjčky až do 100 % celkových způsobilých výdajů projektu nejvýše však do výše limitu veřejné podpory (dotace + hrubý grantový ekvivalent půjčky).

Specifika a omezení:

  • Území celé České republiky mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>