Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva č. 1/2021 — Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy — Rodinné domy

Dotace na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných domech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 10. 2021 v 10:00 do 30. 6. 2025 v 15:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů,
 • stavebníci nových rodinných domů,
 • nabyvatelé nových rodinných domů,
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového rodinného domu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících rodinných domech, výstavba nebo nákup nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.
 • Oblasti podpory:
  • Oblast A – ZATEPLENÍ 
   • V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
  • Oblast B – NOVOSTAVBA 
   • V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora v oblasti B se neposkytuje na stavby určené pro rodinnou rekreaci, a to ani v případech, kdy budou využívány pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo evidenční.
  • Oblast C – ZDROJE ENERGIE 
   • V této oblasti jsou podporována pouze opatření realizovaná ve stávajících dokončených rodinných domech a v budovách.
  • Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ 
   • V této oblasti jsou podporovány místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.
  • Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA 
   • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy.

Forma a výše podpory:

 • Maximální míra podpory je: 
  • 60 % z celkových přímých realizačních výdajů v případě využití bonusů;
  • 50 % z celkových přímých realizačních výdajů v ostatních případech.
 • Alokace činí 6 000 mil. Kč, z toho maximálně 590 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb rodinných domů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru