Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP –Výzva č. 2/2021 – Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy – Bytové domy

shutterstock_152835665.jpg
Share Button

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 10. 2021 v 10:00 do 30. 6. 2025 v 15:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci stávajících bytových domů,
 • stavebníci nových bytových domů,
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů,
 • pověření vlastníci bytových jednotek ,
 • nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech,
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.
 • Oblast A – ZATEPLENÍ
  • V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
 • Oblast B – NOVOSTAVBA
  • V této oblasti je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.
 • Oblast C – ZDROJE ENERGIE
  • V této oblasti jsou podporována pouze opatření realizovaná ve stávajících dokončených bytových domech. Nejsou podporována opatření, která byla uváděna a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než za 2 roky po řádném dokončení bytového domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.
 • Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ
  • V této oblasti jsou podporovány místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.
 • Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA
  • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory je určena typem aktivity a případně jejím rozsahem. Maximální míra podpory činí 50 %.
 • Alokace činí 5 000 mil. Kč, z toho maximálně 28 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb bytových domů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>