Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Výzva č. 2/2022: Ochrana ozonové vrstvy a klimatického systému

earth-11009_960_720
Share Button

Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost vypouštění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší. Je podpořen sběr zařízení na konci životnosti, znovuzískání a uskladnění, recyklace, regenerace či zneškodnění těchto látek odbornou osobou a proškolením servisních techniků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 4. 2022 od 10:00 do 31. 10. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace

Příjemci podpory:

 • V rámci podporovaných aktivit 2.2.A, 2.2.B mohou o finanční podporu z prostředků Fondu žádat všechny právnické osoby, které mají certifikaci2 podle § 10 odst. 1 nebo odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění.
 • V rámci podporované aktivity 2.2.C mohou o finanční podporu z prostředků Fondu žádat fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací nebo studijní program v oblasti chladiv.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované v souladu s programem (podpořena mohou být opatření, která splní podmínky dle čl. 10 této výzvy):
 • 2.2.A Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů (sběrná místa a jejich vybavení, systémy sběru)
  • a) Vybavení sběrného místa pro znovuzískávání a sběr fluorovaných skleníkových plynů za účelem jejich dalšího zpracování, zejména recyklaci či regeneraci:
  • vybavení sběrného místa technickými zařízeními určenými pro recyklaci nebo regeneraci fluorovaných skleníkových plynů, případně pro související skladování;
  • zřízení a vybavení laboratoře pro analytické vyhodnocení vzorků regenerovaných fluorovaných skleníkových plynů a dalších chladiv/hasiv.
  • b) Sběr regulovaných látek z vyřazených zařízení v protipožární ochraně, včetně odsátí a recyklace či regenerace.
 • 2.2.B Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů (navazující na aktivitu 2.2.A)
  • zneškodnění regulovaných látek, které již nemají své využití.
 • 2.2.C Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země
  • vybavení školicích středisek pro osoby pracující a manipulující s alternativními chladivy.

Forma a výše podpory:

 • Aktivita 2.2.A písm. a):
  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč;
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč;
  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Aktivita 2.2.A písm. b):
  • Míra podpory činí 270 Kč za 1 kg sebrané látky poškozující ozonovou vrstvu.
 • Aktivita 2.2.B:
  • Míra podpory činí 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky poškozující ozonovou vrstvu.
 • Aktivita 2.2.C:
  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč;
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 4 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Pro výzvu je alokováno celkem 20 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.
 • Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>