Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva č. 3/2021: Plány pro sucho

Dotace na zlepšení a optimalizaci hospodaření s pitnou vodou při zvládání sucha a stavu nedostatku vody prostřednictvím zpracování Plánů pro zvládání sucha pro rozhodování komisí pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 6. 2021 od 10:00 do 29. 10. 2021 do 14:00.

Příjemci podpory:

  • Kraj.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zlepšení a optimalizace hospodaření s pitnou vodou při zvládání sucha a stavu nedostatku vody prostřednictvím zpracování Plánů pro zvládání sucha pro rozhodování komisí pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.
  • Předmětem podpory je zpracování Plánu pro sucho vztahující se k jednotlivým územím krajů dle novely vodního zákona č. 544/2020 Sb., s cílem urychlit realizaci závazných a podpůrných opatření pro operativní zvládání stavu nedostatku vody vyplývajících z Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 30 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 650 tis. Kč.
  • Pro výzvu je alokováno celkem 9,1 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 1. 2023.
  • Podpořené projekty budou realizovány na území příslušného kraje žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru