Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva č. 3A “Ålesund” — Program „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–2021

Dotace na pořízení infrastruktury a tvorbu analytických metod pro identifikaci některých znečišťujících látek ve vodním prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12 .7. 2022 do 30. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky, zajišťující požadavky směrnice 2000/60/ES na zjišťování stavu povrchových vod v oblasti prioritních a specifických syntetických znečišťujících látek včetně zabezpečení monitoringu kandidátských látek pro seznam látek prioritních, při splnění požadavků směrnice 2009/90/ES na kvalitu chemických analýz a monitorování stavu vod.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem je rozšíření analytických schopností laboratoří ve smyslu dosažení nižších mezí stanovitelnosti (s ohledem na požadavky směrnice 2009/90/EC, která stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod) a rozšíření spektra stanovovaných cílových analytů oproti v současnosti používaným metodám s přihlédnutím k plánovanému rozšíření seznamu prioritních látek.
 • Pořízení infrastruktury a tvorbu analytických metod pro identifikaci některých znečišťujících látek ve vodním prostředí. 
  • zejména jde o pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů včetně nezbytného souvisejícího laboratorního vybavení a také o zavedení a optimalizaci analytických metod pro stanovení koncentrací mikropolutantů a jejich metabolitů.

Forma a výše podpory:

 • Alokace činí 78 000 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů, přičemž výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je minimálně 5 200 000 Kč (200,000 eur),
 • maximálně 19 500 000 Kč (750,000 eur) dle stanoveného kurzu pro tuto výzvu. 
 • Konečný příjemce zajistí spolufinancování ve výši minimálně 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 4. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru