Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů — individuální projekty

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 8. 2021 10:00 do 30. 12. 2023 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění a organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.
  • Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 151 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč.
  • Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.
  • Pro výzvu je alokováno celkem 200 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.
  • Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru