Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva č. 4B “Stavanger” — Program „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–2021

Dotace na vlastní realizaci zelených a modrých opatření, která budou zahrnuta do akčních plánů a adaptačních strategií ke zlepšení stavu ovzduší a adaptaci na změnu klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. listopadu 2022 (12:00 hod) – 4. ledna 2023 (12:00 hod).

Příjemci podpory:

 • Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Oblast č. 2 – ochrana ovzduší – realizace vybraných opatření identifikovaných v akčních plánech na ochranu ovzduší — v rámci výzvy Call-2A „Tromso“ bylo v Programu podpořeno provedení monitoringu kvality ovzduší a tvorba akčních plánů v obcích a regionech. Výzva „Stavanger“ pro oblast č. 2 na tuto výzvu navazuje a nabízí podporu na realizaci vybraných zelených opatření, jejichž cílem je snižování znečištění ovzduší. Podpořena mohou být opatření, která jsou identifikována v již přijatých akčních plánech nebo opatření, u kterých bude ze strany žadatele doloženo, že jsou v souladu s prováděným monitoringem a připravovaným akčním plánem, který bude na daném území v budoucnu přijat.
 • B) Oblast č. 4 – adaptace na projevy změny klimatu na lokální a regionální úrovni — v rámci výzvy SGS‑3 „Oslo“ byla v Programu podpořena tvorba několika desítek adaptačních strategií pro kraje a obce. Výzva „Stavanger“ pro oblast č. 4 na tuto výzvu navazuje a jejím cílem je podpora realizace konkrétních dílčích zelených a modrých adaptačních a mitigačních opatření pro obce a regiony identifikovaných právě v těchto adaptačních strategiích. Podpořena však mohou být rovněž opatření vycházející i z ostatních klimatických strategií měst, obcí či regionů mimo výzvu „Oslo“, pokud budou splněny podmínky podpory, ale to pouze za předpokladu, že alokace výzvy nebyla přidělena na realizaci opatření identifikovaných v adaptačních strategiích podpořených v rámci výzvy SGS‑3 Oslo.

Forma a výše podpory:

 • Oblast č. 2 — Alokace pro oblast je stanovena na 73 166 725 Kč (2,926,669 eur).
 • Oblast č. 4 — Alokace pro oblast je stanovena na 117 279 200 Kč (4,691,168 eur).
 • Výše dotace:
  • Oblast č. 2: 200 000 eur (5 000 000 Kč) – 750 000 eur (18 750 000 Kč).
  • Oblast č. 4: 200 000 eur (5 000 000 Kč) – 1 000 000 eur (25 000 000 Kč).
  • Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru