Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva č. 5/2022 — Přírodní zahrady

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 10. 2022 od 10:00 hod. do 30. 11. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce; předškolní zařízení, mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny; základní školy, lesní základní školy; střední školy, vyšší odborné školy; příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem např. dům dětí a mládeže

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
 • b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).
 • c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Pro výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.
 • V rámci této výzvy může jeden žadatel podat více žádostí, musí však být dodrženo pravidlo, že v rámci jedné zahrady může být podána pouze jedna žádost.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

18 komentářů na “SFŽP — Výzva č. 5/2022 — Přírodní zahrady”

 1. Eva Mužíková

  Dobrý den,
  kde najdu manuál k dokumentování realizace projektu — Přírodní zahrady_05/2022 — Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol.

 2. jan rozek

  pěkný den,
  je dotace vhodná na upravu záhonů k pěstování květin, třeba lilií. Tedy zda je možné zakoupit cibulky, hnojivo atd. děkuji

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   bohužel, příjem žádostí byl ukončen vzhledem k překročení alokace. Avšak mezi způsobilé výdaje patřilo: zřízení nebo obnova vodních a mokřadních prvků, založení a obnova zeleně s využitím stanovištně vhodného rostlinného materiálu (výsadba stromů a keřů, zakládání kvetoucích luk, zakládání a rozvoj arboret a lesíků na nelesních pozemcích apod.).
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 3. Dětská skupina Monty
  Dětská skupina Monty

  Dobrý den , ráda by jsem se zeptala zda je možno žádat také na přírodní prvky , jako jsou vodní mlýnky, broukoviště a pod.
  děkuji Jarmila Branichová

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   bohužel, příjem žádostí byl ukončen vzhledem k překročení alokace. Ale ano, mezi způsobilé výdaje patřilo také: demonstrační a didaktické prvky a pomůcky pro učení venku a prvky pro podporu biodiverzity (úkryty pro živočichy; podpora hnízdních možností ptáků, broukoviště, pítek apod.).
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 4. Pavel Vaniš

  Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli bychom jako obec mohli uplatnit dotaci na výstavbu naučné stezky přes mokřady a jezírka v obecním parku určenou pro předškolní i školní děti naší mateřské či základní školy.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   v rámci dotačního titulu Přírodní zahrady, nelze váš záměr podpořit. Ten je zaměřen na zahrady škol. Ale v rámci IROP má být nově podporována Zelená infrastruktura měst a obcí. Mezi podporovaná opatření bude spadat také obnova parku — vytvoření cestní sítě a umístění architektonických prvků a mobiliáře pro pasivní a aktivní odpočinek obyvatel v zeleni. IROP bude podporovat ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zahrnující zelenou infrastrukturu realizované na základě strategického rozvojového dokumentu pro dané území. Bohužel, zatím není znám přesný termín vyhlášení výzvy. Doporučuji sledovat stránky IROP: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021–2027.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 5. Hana Palásková

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli bychom jako škola mohli uplatnit dotaci na výstavbu přírodní učebny a květinových záhonů nebo zahradního jezírka pro výuku, děkuji

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   dotaci lze použít na:
   — Rozvoj míst, kde probíhá výchova zaměřená především na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
   — Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména v oblasti EVVO zaměřené na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu a na přírodovědné či neintenzivní pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.
   Mezi způsobilé výdaje patří: zřízení nebo obnova vodních a mokřadních prvků, založení a obnova zeleně s využitím stanovištně vhodného rostlinného materiálu (výsadba stromů a keřů, zakládání kvetoucích luk, zakládání a rozvoj arboret a lesíků na nelesních pozemcích apod.).
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 6. Barbora Linhartová

  Dobrý den, chtěla bych poprosit o podrobnější informace a podmínky udělení dotace. Děkuji, Linhartová

 7. Jana Fostalová

  Dobrý den, mohla bych požádat o podrobné informace ohledně výzvy k prostudování na e‑mail? Mnohokrát děkuji, J. D.

 8. Marie Frnochová

  Dobrý den,

  bylo by možné uplatnit dotaci na výstavbu foliovníku či venkovních záhonů pro pěstování zeleniny na zahradě státní mateřské školy?

  Děkuji

  MF

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   dotace jsou určeny na vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. Je možné získat dotaci na venkovní záhony, na kterých se budou učit děti pěstování, ale má se jednat spíše o záhony přirozených rostlin, bylinek, apod. Foliovník sem nespadá. Pro představu, jaké typy zahrad budou podporovány, si můžete prohlédnou publikace zmíněné ve výzvě na straně 5 a 6. Realizované zahrady by z nich měly vycházet.
   S pozdravem, LT

 9. Tomková Eva

  Dobrý den,
  ptám se, zda by bylo možné na základě výzvy č.7/2019 Přírodní zahrady vybudovat zimní zahradu? Jsme střední škola , obor Zahradník, máme venkovní areál(zahradu). Zimní zahrada by byla další možností pro realizaci výuky v dalším přírodním prostředí + využití mimoškolní pro internát?
  Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru