Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva č. 6/2022 — Ekologické výukové programy o změně klimatu

Cílem výzvy je zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím realizace ekologických výukových programů pro děti, mládež a vzdělavatele zaměřených pouze na téma změny klimatu v souvislostech České republiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je zajištění realizace:
  • denních i pobytových EVP pro děti a mládež se zaměřením na oblast změny klimatu v souvislostech (viz Příloha č. 1 — Tematický rámec) – pro účely této výzvy se jedná o žáky stupně základních škol, středních škol, vyšších odborných škol, studenty vysokých škol a členy
   zájmových uskupení např. Junák apod. v této věkové kategorii,
  • denních i pobytových EVP pro vzdělavatele se zaměřením na oblast změny klimatu v souvislostech (viz Příloha č. 1 — Tematický rámec).

Forma a výše podpory:

 • Podpora denních a pobytových EVP pro děti a mládež:
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 tis. Kč.
  • Výše dotace na jednu osobohodinu1 denních EVP činí 50 Kč.
  • Výše dotace na jednu osobohodinu pobytových EVP činí 80 Kč.
 • Podpora denních a pobytových EVP pro vzdělavatele:
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1 mil. Kč.
  • Výše dotace na jednu osobohodinu denních EVP činí 100 Kč.
  • Výše dotace na jednu osobohodinu pobytových EVP činí 120 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené ekologické výukové programy musí být realizovány v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024.
 • Žadatel musí mít v zakládací listině organizační složky, ve statutu nebo v obdobném dokumentu uvedenu environmentální výchovu, vzdělávání nebo osvětu (nebo jejich ekvivalent) jako hlavní činnost.
 • Žadatel již minimálně 2 roky realizuje aktivity v oblasti EVVO – tzn. realizuje EVP pro děti a mládež, nebo EVP pro vzdělavatele, pořádá akce s EVVO tématikou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru