Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva č. 7/2022 — Národní síť EVVO

Cílem výzvy je zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím realizace ekologických výukových programů v České republice, se zřetelem na komplexní služby ekologických výukových programů pro děti a mládež a vzdělavatele.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2022 do 30. 10. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, s výjimkou politických stran a hnutí a organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je zajištění realizace: 
  • denních i pobytových EVP pro děti a mládež – pro účely této výzvy se jedná o žáky všech stupňů škol, tj. mateřských škol, základních škol, středních škol a členy zájmových uskupení např. Junák apod., v této věkové kategorii;
  • denních i pobytových EVP pro vzdělavatele — tzn. učitele všech stupňů škol, budoucí učitele (tzn. zejména studenty pedagogických oborů) a lektory vzdělávacích organizací.

Forma a výše podpory:

 • Podpora denních a pobytových EVP pro děti a mládež:
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 tis. Kč.
  • Výše dotace na jednu osobohodinu1 denních EVP činí 50Kč.
  • Výše dotace na jednu osobohodinu pobytových EVP činí 80 Kč.
 • Podpora denních a pobytových EVP pro vzdělavatele:
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1 mil. Kč.
  • Výše dotace na jednu osobohodinu denních EVP činí 100 Kč.
  • Výše dotace na jednu osobohodinu pobytových EVP činí 120 Kč.

Specifika a omezení:

 • Všechny podpořené EVP musí být realizovány v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024, přičemž za ukončení projektu je považováno ukončení posledního EVP podpořeného v rámci této výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru