Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva č. 9/2024: Likvidace černých skládek

Dotace na  odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  15. 7. 2024 od 10:00 hod. do 31. 12. 2024 do 14:00 hod., nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Obce s rozšířenou působností postupující podle § 14 odst. 5 písm. b) nebo c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
  • Obce poskytující součinnost v souladu s § 14 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předmětem podpory je řešení problematiky nezákonně soustředěného odpadu, tj. „černých skládek“, včetně zajištění správného nakládání s odpadem, a to zejm. v souladu s nástroji pro odstraňování černých skládek podle § 14 odst. 4 a 5, písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 000 000 Kč.
  • Maximální míra podpory na jeden projekt je 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru